Login
Login

Beleidsdirecteur - Den Haag

Organization

Een ondernemers- en werkgeversorganisatie met meerwaarde, voor een sector met meerwaarde. Dat is Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). Het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie. Met succes: dankzij de grote bijdrage die boeren en tuinders leveren aan de economie, de werkgelegenheid, het landschap en het milieu, is de meerwaarde van de Nederlandse land- en tuinbouw onmiskenbaar. Op dit moment is de LTO op zoek naar een Beleidsdirecteur.

Function

Binnen deze functie zul je je richten op verschillende doelen. Doelen van de functie zijn het initiëren en regisseren van visieontwikkeling, strategie- en beleidsvorming, opstellen van activiteitenplannen op de politiek-maatschappelijk en bedrijfseconomisch relevante thema’s (voedsel & gezondheid, klimaat, platteland & stad en ondernemerschap) en het behartigen van de belangen van LTO-leden door op een hoog bestuurlijk niveau en in een complexe omgeving te acteren op de toebedeelde thema’s.

 • In samenwerking met themahouders, portefeuillehouders en vaktechnisch specialisten verbinden van de politiek-maatschappelijk omgeving en die van onderwijs en onderzoek met sectorbestuurders en cluster specialisten
 • Creëren van een breed gedragen strategische visie (inclusief te behalen doelstellingen) op toebedeelde thema’s en bijbehorende portefeuilles, zodat een stabiel kader ontstaat van waaruit sectoren aan hun plannen en activiteiten kunnen werken
 • Strategisch adviseren en besluitvorming voorbereiden voor bestuurlijk themahouder
 • Strategisch gesprekspartner zijn van portefeuillehouders/vaktechnisch specialisten, vakgroepbestuurders/clusterspecialisten en van relevante ketenpartijen, onderwijsinstellingen, NGO’s, politieke partijen en het management van ministeries
 • Innovatieve oplossingen en activiteiten bedenken en (samen met of door sectoren) laten uitvoeren ter implementatie van de geformuleerde visie
 • Ondernemend zijn en profileren van de strategische visie en het activiteitenplan gericht op het aangaan van samenwerkingsverbanden en eventueel de financiering ervan

Requirements

 • Ervaring binnen de agrarische sector
 • Op de hoogte van huidige maatschappelijke problematieken
 • Aantoonbare ervaring met het opzetten en uitvoeren van strategische projecten en plannen
 • Op elk niveau kunnen communiceren met overtuigingskracht
 • Politiek-bestuurlijk sensitief
 • Resultaatgericht
 • Een ruim netwerk

Information

Interesse in deze uitdaging? Of zou je graag meer willen weten over deze functie? Voel je vrij om contact met mij op te nemen.

Application

Kelly van der Laan
Associate | Food (Science)

+31(0)23-7548660
+31(0)6-13520900
k.vanderlaan@qtcrecruitment.com

Apply
 Share on Social Media

Contact

To find out what QTC Recruitment can do for you, please contact us.  
Contact us 
1
×
Hello, how can I help you? I will answer you as soon as possible during working hours.

Press the WhatsApp button again...