Bestedingen duurzaam voedsel nog altijd in de lift

Consumenten besteedden in 2016 voor 3,8 miljard euro aan duurzaam en diervriendelijk geproduceerd voedsel. Dat is 26% meer ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit cijfers van de monitor duurzaam voedsel 2016.

Sinds het begin van de monitor, dat voor het eerst is uitgebracht in 2011, stijgt het aandeel duurzaam voedsel binnen de totale voedselbestedingen elk jaar weer. In 2010 bedroeg dit aandeel 3,4%. Uit de monitor 2016 blijkt het aandeel duurzaam voedsel binnen de totale voedselbestedingen nu 10% te zijn. Dat is een stijging van 2% ten opzichte van 2015.

Geen nichemarkt meer

Volgens de minister van Economische Zaken, Henk Kamp, is de markt voor duurzaam voedsel geen nichemarkt meer, zo laat hij weten in een brief aan de Tweede Kamer. De monitor laat ook zien dat inzetten op een breder productassortiment lonend is. “Ik hoop en verwacht dat het bedrijfsleven hierdoor aangespoord wordt om in de komende jaren (versneld) in te zetten op een nog ruimer aanbod van op duurzame wijze geproduceerd voedsel,” aldus Kamp.

Keurmerken

Consumenten geven volgens de monitor 2016 het meeste geld uit aan producten met het Biologisch keurmerk. Aan het ‘Beter Leven’ keurmerk (€1,1 miljard) geven consumenten nagenoeg hetzelfde uit als aan het Biologisch keurmerk (€1,2 miljard). Echter is er sprake van een verdubbeling van de uitgaven voor producten met het ‘Beter Leven’ keurmerk ten opzichte van 2015.

UTZ-gecertificeerde producten volgen het Biologisch en ‘Beter Leven’ keurmerk op met een besteding van 810 miljoen euro.

Bestedingen per productgroep

De bestedingen stijgen in alle productgroepen, behalve zuivel. In de productgroep vlees en vleeswaren was deze stijging het hoogst: 27%. Gevolgd door koffie en thee (21%) en houdbare producten, samengestelde maaltijden en overig (14%). Eieren hebben het grootste marktaandeel van duurzame producten: 40% van alle verkochte eieren is duurzaam.

Bestedingen per verkoopkanaal

Bestedingen aan duurzaam voedsel in 2016 stijgen het meest in supermarkten(36%). In de foodservice stegen de uitgaven van de consument met 14%. Met name de omzet van duurzame koffie en thee is toegenomen. Het aanbod duurzame vis en zuivel nam echter af.

In 2014 stegen de bestedingen in speciaalzaken daarentegen voor het laatst. Voor het tweede opeenvolgende jaar is er sprake van stagnerende cijfers: van €339 miljoen in 2014, naar €338 miljoen in 2015 en €336 miljoen in 2016.

To go

Alle verkoopkanalen binnen de foodservice (onder andere restaurants, hotels, zorginstellingen, recreatie en onderweg) lieten een stijging in consumentenbestedingen zien ten opzichte van vorig jaar. De grootste procentuele toename (42%) is te zien bij verkooppunten ‘onderweg’: van €58 miljoen in 2015 naar €83 miljoen in 2016.

Monitor duurzaam voedsel

De Monitor duurzaam voedsel is uitgevoerd door Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het onderzoek is gedaan onder drie verschillende verkoopkanalen: supermarkten (70% aandeel), de buitenhuishoudelijke markt en speciaalzaken voor duurzame voeding. In de steekproef zijn tien keurmerken meegenomen.


Gepubliceerd door www.vmt.nl op 4 oktober 2017